Ипотечните кредити за покупка и отдаване вече са налични в Холандия

Съдържание:

Ипотечните кредити за покупка и отдаване вече са налични в Холандия
Ипотечните кредити за покупка и отдаване вече са налични в Холандия
Anonim

Групата Finsens са финансови консултанти, предоставящи услуги и експертни познания за експати в областта на счетоводството, данъчното законодателство, ипотеките, управлението на активи и пенсиите

Емигранти често идват при нас и ни питат дали е възможно да закупят имот под наем, тъй като апартаментите и резиденциите в големите холандски градове се считат за интересни инвестиции.

Закупуването на апартамент за отдаване под наем често може да бъде добра инвестиция, тъй като в допълнение към приходите от наем може да се очаква и увеличение на стойността на имота.

Очевидно можете да закупите такива имоти със собствените си лични пари, но тегленето на ипотека също напоследък се превърна в опция.

Изисквания за ипотека за покупка с цел отдаване

От името на общността на емигрантите ние проучихме изискванията за ипотека за покупка с цел отдаване под наем.

Прилагат се следните условия:

Емигрантите трябва да са прекарали поне три години, живеещи и работещи в Холандия.

Минималният брутен доход трябва да бъде 45 000 евро на година.

Прилагат се условия за гражданство или пребиваване в ЕС.

Друга важна подробност е, че винаги се изискват лични пари в брой. Банката ще очаква купувачите да покрият приблизително 40 процента от покупната цена със собствените си пари.

При условие, че горните условия са изпълнени, може да бъде поискана ипотека. Банката може да постави още няколко условия относно (отдаването под наем) на апартамента. Например, трябва да има дългосрочна професия - Airbnb или друго краткосрочно отдаване под наем не е разрешено.

Друго нещо, което трябва да се отбележи, е, че банките ще финансират само апартаменти и резиденции, разположени в големите градове, поради голямото търсене на имоти под наем и малкия риск от свободно място.

Видове ипотека

За до 50 процента от стойността на имота видът на ипотеката може да бъде ипотека само с лихва (с максимален период от 30 години).

Ако ипотеката е по-висока от 50 процента от стойността на имота, тогава тази част от ипотеката ще трябва да бъде изплатена линейно в рамките на 10 години. Освен това доходът от наем трябва да надвишава лихвите и изплащанията през първата година.

Данъчни последици

Данъчните последици за имоти под наем са както следва: за стойността на апартамента (минус ипотеката) се дължи 1,2 процента данък годишно, попадащ в поле 3 налог в годишната данъчна декларация за доходите.

Пример за ипотека за отдаване под наем

Нека изясним тази ипотечна структура с пример:

› Първоначални разходи

Клиент купува апартамент с покупна цена от 260 000 евро плюс допълнителни разходи. Общите разходи възлизат на 270 000 евро. Апартаментът все още не е отдаван под наем.

› Оценка на имоти

Банката изисква доклад за оценка и стойността на апартамента при отдаване под наем е 245 000 евро.

Въз основа на тази оценка максималната ипотека е 171 500 евро (70 процента от стойността на имота) и клиентът трябва да предостави приблизително 100 000 евро собствени пари.

След това банката проверява връзката между прогнозния наем и финансовите разходи.

› Изчислете нетния наем

Наемът се оценява на 15 500 евро на година. Разходите за наемодателя се оценяват на 2 500 евро годишно, така че нетният наем ще бъде 13 000 евро годишно. По отношение на нетния наем, годишните (повторни) плащания по ипотека не трябва да надвишават 10 400 евро (нетен наем, разделен на 1, 25).

› Сравнете наема с разходите

Приемайки лихвен процент от 4 процента, ипотека от 70 процента от пазарната стойност би била твърде висока, за да изпълни горните критерии, но ипотека от 65 процента от пазарната стойност би отговаряла на условията.

› Ревизия на финансовата структура

В заключение, подходящата финансова структура за имот с обща цена от 270 000 евро би била ипотека от 159 000 евро и първоначална вноска от 111 000 евро.

Полезна инвестиция

Дали имот под наем за закупуване с цел отдаване под наем е добра инвестиция за вас зависи от това дали можете да изпълните условията за ипотека, колко лични пари имате на разположение и дали сте подготвени за необходимото финансово управление.

Ако сте готови да инвестирате в дългосрочен план, апартаментът за покупка под наем често може да се окаже доста доходоносно начинание.

Популярна тема